Creşă, Grădiniţă, Before School, After School

Oferta educațională

Activitatea cu copilul combină lucrul individual centrat pe nevoile personale, cu activități de grup orientate pe joc, comunicare și de exprimare artistică. Folosește tehnici de educație moderne în care copilul își poate manifesta și dezvolta personalitatea.

Copiii sunt sprijiniți, de personal calificat, să-și dobândească abilități esențiale în dezvoltarea armonioasă, fizică si psihică.

Creativitatea, inteligența, imaginația, sunt stimulate prin jocuri adecvate.

Activitățile sunt variate și adaptate vârstei copilului:

Cunoașterea mediului înconjurator Educarea limbajului
Educație matematică Dezvoltarea abilităților practice
Educație pentru societate Formarea de deprinderi gospodăresti
Educație muzicală Educație ecologică
Educație rutieră Dezvoltarea bunelor maniere
Activități instructiv educative Educație igienico-sanitară
Dezvoltarea gândirii logice prin joc Învățarea de cântece și poezii
Jocuri de construcție Jocuri de rol
Dezvoltarea creativă prin desen Modelare în plastelină și lut

Activități opționale

Jocuri atractive de stimulare a gândirii

Sărbătorirea aniversării, onomasticii, ocazii speciale

Tenis, la club Voinicelul

Înot, la club Alexandreea

Jocuri cu animatori